Δημόσιο Δίκαιο

 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση σας σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν σε:

  1. Προσφυγές κατά πράξεων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
  2. Διοικητικές διαφορές ουσίας και αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών και κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.
  3. Φορολογικό - δημοσιονομικό δίκαιο (διοικητική & ποινική διάσταση υποθέσεων).
  4. Τελωνειακό δίκαιο.

 


Λάβετε εγγράφως τη γνώμη μας

Μελέτη δικογραφίας


Νομική Επικαιρότητα - Ειδήσεις