Αστικό Δίκαιο

 Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση σας στις πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν σε:

  1. Εισπράξεις πάσης φύσεως απαιτήσεων - οφειλών.
  2. Διαζύγιο είτε συναινετικό είτε κατ' αντιδικία. (αγωγές διαζυγίου, αγωγές για τα αποκτήματα των συζύγων κατά την διάρκεια του εγγάμου βίου, συμφωνητικά εξώδικης διευθέτησης της κοινής συζυγικής περιουσίας κλπ). 
  3. Διατροφή συζύγου ή τέκνου, γονική μέριμνα, επικοινωνία.
  4. Υιοθεσία - προσβολή πατρότητας - δικαστική συμπαράσταση
  5. Κληρονομικά ζητήματα: Σύνταξη διαθηκών, αποδοχή κληρονομίας, αποποίηση κληρονομιάς, δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου, ερμηνεία διαθήκης, προσβολή διαθήκης κλπ. 
  6. Μισθωτικές διαφορές: Σύνταξη μισθωτηρίων, εξώσεις, εισπράξεις μισθωμάτων κλπ.
  7. Αγωγή για τη διεκδίκηση ακινήτου, αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετα, συνιδιοκτησία, συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος.
  8. Εγγραφές στο κτηματολόγιο: Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών. 
  9. Προστασία προσωπικότητας: αγωγή για προστασία από κάθε προσβολή της προσωπικότητας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
  10. Ίδρυση σωματείων - αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών.   

 

 


Λάβετε εγγράφως τη γνώμη μας

Μελέτη δικογραφίας


Νομική Επικαιρότητα - Ειδήσεις