Ακίνητα

 Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν σε:

  1. Αγοραπωλησίες ακινήτων: Συμβουλευτική και νομική υποστήριξη στις πάσης φύσεως αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχο τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών, παράσταση στην υπογραφή συμβολαίων. Σας χορηγούμε έγγραφη βεβαίωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τίτλων για το αρχείο σας. 
  2. Εργολαβικά συμβόλαια, πράξεις συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών. Εκπροσώπηση κατασκευαστών, οικοπεδούχων, παράσταση σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη.
  3. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, άρση προσημείωσης υποθήκης, έλεγχος δανειακών συμβάσεων σε περίπτωση λήψης τραπεζικού δανείου. 
  4. Παροχή νομικών υπηρεσιών για κάθε θέμα που αφορά ακίνητα.
  5. Εγγραφές στο κτηματολόγιο, διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
  6. Διαχείριση ακινήτων (διαμερισμάτων, κατοικιών, καταστημάτων εντός περιφέρειας Αττικής) ιδιοκτητών, που κατοικούν στο εξωτερικό ή στην επαρχία. 

Λάβετε εγγράφως τη γνώμη μας

Μελέτη δικογραφίας


Νομική Επικαιρότητα - Ειδήσεις